วันครูเที่กาหลีใต้สุดประทับใจ หลังคุณครูล้างและเช็ดเท้าให้กับลูกศิษย์

ครูบาอาจารย์เปรียบเสมือนผู้มีพระคุณของเราอีกคนหนึ่ง ทั้งสั่งสอนให้เราเติบโตเป็นคนดี รวมทั้งให้ความรู้การศึกษา จนเราสามารถเติบใหญ่กลายไปเป็นคนมีคุณภาพของสังคม อีกทั้งความไม่มีพรหมแดนอย่างการถือยศถืออย่างเป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสเป็นอย่างมาก อย่างที่เราจะได้ซาบซึ้งไปกับข่าวดีๆ อย่างนี้

เพียงภาพๆ เดียวก็สามารถบอกเล่าความประทับใจได้อย่างไม่รู้จบ เหตุการณ์ดีๆ แบบนี้เกิดขึ้นในวันครูของประเทศเกาหลีใต้ ครูอาจารย์ไม่ว่าจะทั้งชายทั้งหญิง ทั้งหนุ่มสาวหรือสูงวัย ต่างก้มลงล้างเช็ดเท้าให้ลูกศิษย์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ระหว่างครูกับนักเรียน ในฐานะผู้มอบความรู้กับผู้รับความรู้นั้นจนสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของตัวเอง

สำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่า ภาพความทรงจำอันน่าประทับใจระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์ ณ เกาหลีใต้เนื่องในวันครูแห่งชาติ ได้ถูกแพร่ไปทั่วโลก เมื่อเหล่าคุณครูนั่งลงบนพื้นที่มีเสื่อปูไว้เพียงบางๆ ได้ลงมือล้างและเช็ดเท้าให้กับนักเรียนซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ นับเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างช้านานแล้ว เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน ที่เป็นผู้ให้และผู้รับทางด้านการศึกษาเรียนรู้

ตามรายงานระบุว่า ในวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ส. 2017 ที่ผ่านมา ตรงกับวันครูแห่งชาติในประเทศเกาหลีใต้ ทำให้เกิดภาพน่ารักๆ อันแสนน่าซึ่งใจ จากกิจกรรมชำระล้าง โดยครูจากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ซึ่งครูเป็นผู้ให้ความรู้รวมทั้งการศึกษาแก่นักเรียน ได้นั่งลงบนพื้นและล้างเช็ดเท้าให้กับลูกศิษย์ซึ่งกำลังศึกษาอยู่

โดยกิจกรรมนี้ก็มีเพื่อต้องการสานสัมพันธ์อันดีงามน่าจดจำระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์ ถือว่าเป็นการสร้างความผ่อนคลายให้นักเรียนซึ่งตั้งใจร่ำเรียนอย่างหนัก เพื่ออนาคตข้างหน้าที่ดี การเรียนนั้นเป็นไปท่ามกลางความกดดันบวกด้วยภาวะความเครียดต่างๆ คุณครูจึงผ่อนคลายให้ ขณะที่ตัวลูกศิษย์เองก็จะได้คิดถึงครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้และความเมตตา หวังให้ลูกศิษย์ทุกคนมีความประสบความสำเร็จในภายภาคหน้า

ทำให้วันครูแห่งชาติของเกาหลีใต้จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อย่างบางบริษัทก็มีจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงครูอาจารย์ผู้สอนให้ความรู้ จนสามารถยืนหยัดประสบความสำเร็จในชีวิตได้เช่นเดียวกัน ทางด้านภาพกิจกรรมดังกล่าวนั้น อาจดูขัดต่อแนวความคิดในการนับถือผู้อาวุโสสำหรับบางประเทศในเอเชีย แต่เราต้องมีความเข้าใจว่าแต่ล่ะประเทศนั้นไม่เหมือนกัน เพียงแค่รับรู้ไว้ว่าอย่างน้อยกิจกรรมนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ก็คงเพียงพอแล้ว