เดือด!!! โสมแดงยิ่งถล่มเกาะของเกาหลีใต้มีผู้เสียชีวิตเป็น ทหาร 1 นาย