เกาหลีใต้เลิกใช้เหรียญ เดินหน้าเข้าสู่สังคมไร้เงินสดเต็มตัว