มุน แจอิน ได้ประกาศขึ้นเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่หลังเลือกตั้งชนะ